ארץ זבת חלב ודבש !

פעילות שבועות בגני הילדים להורים והילדים כוללת תפאורת חג צבעונית מוצרי חלב לדוגמא ,פירות וירקות 
שירי החג וכניסה בשער ירושלים , פעילות עם סלי טנא תיפוף מקצבים

שירים וריקודים ותרנגולת אחת שהתבלבלה ...